Đề nghị các bậc cha mẹ học sinh chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân cần thiết cho con khi đi học tại trường; đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch CoVid-19 theo hướng ...