Sunday, 23/01/2022 - 03:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Kim Tân

Trường THCS Kim Tân tổ chức ngày hội STEM - Ngoại ngữ. Chủ đề: Bảo vệ môi trường.

STEM được biết đến là mô hình giáo dục trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học; giúp học sinh vận dụng được các kiến thức và kỹ năng của bốn lĩnh vực trên nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tiễn và có yas thức bảo vệ môi trường. Sáng ngày 26/10/2020, thầy và trò trường THCS Kim Tân đã vui mừng tổ chức ngày hội STEM-NGOẠI NGỮ CHỦ ĐỀ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG với sự tham gia của 1346 học sinh nhà trường, phụ huynh, giáo viên cùng những người yêu thích khoa học.


Nguồn: Mediafire.com